1800-100-960

העשיה שלנו

פעילות הקופה

הפעילות נעשית משרד קטן העומד בטבורה של השכונה באמצעות 4 עובדים ומתנדבים המסורים בכל עת בלו"נ להצלחת קופת השכונה בכל פעולותיה בכל השנה בכלל ובערבי חגים בפרט.
לקופת השכונה כ-200 מתנדבים. גבאים מסורים – רבנים ואנשי מעשה מכובדים העוברים דלת דלת בכל יום שישי ואוספים צדקה של ערב שבת מהשכנים בבניין.
התרומות מרוכזות אחת לחודש ומגיעות לסכום של כ-80 אל"ש לחודש ממוצע ומאפשרות לקופת השכונה את הפעילות המבורכת המצילה נפשות – פשוטו כמשמעו.
כ-500 מתושבי השכונה שותפים ונותנים הוראת קבע חודשית כללית של 100 שקלים לחודש המצטרפים יחד לסכום גדול ונותנים לנו את היכולת לעזור לכה"פ כעזרה ראשונה לעשרות משפחות מידי חודש בשכונה.
עוד עשרות תרומות חדשות מצטרפות מידי יום מעגל הנתינה הנפלא של שכנים למען שכנים בשכינת גבעת שאול וקרית משה
וכבר העיד על כך המרא דאתרא הרה"ג ר' משה אורי אייזנשטיין שליט"א המצוי בפרטי כל מקרה ומקרה בקופת השכונה ומלווה עשרות משפחות בכל עניניהם באופן אישי – "זכתה שכונת גבעת שאול וקרית משה אשר בזכות הצדקה ב"ה יש לה שמירה עליונה ואין בה אסונות וטרגדיות חדשות לבקרים"