1800-100-960

מספרים מהשטח

אסיפת צוות ובנים למעבר על הדוחות בקופת השכונה גבש

תמיכות

תקציב חודשי- סכום חודשי ללא חגים מחולק בשכונה בסך של  –150,000 ₪
התמיכות הניתנות הן: תווי מזון לרשת יש חסד, סיוע בשכר דירה, חונכים ומלווים לשיעורים פרטיים ו/או טיפולים רגשיים וכדו', סיוע חד פעמי עבור נישואי הילדים, עזרה למשפחות שמקור הכנסתן פסק– חולי או מוות ל"ע, פיטורין, חל"ת, עסק שקרס, קשיים שונים. שיקום משפחות, אלמנות ויתומים, הוצאות חרום למשפחות מעוטי יכולת – אינסטלציה חשמל, מכשירי חשמל הכרחיים.
קריטריונים לתמיכה – אחידים אך מותנים במילוי טופס מפורט ובאישור וועדת התמיכות שעל ידי רבני השכונה שליט"א.

תקציב חגים (פסח, חגי תשרי) ב"ה גדל משנה לשנה ועומד על כ- 600,000 ₪. התקציב מיועד לכ-400 המשפחות הנזקקות בשכונה. באמצעות חלוקת שוברי מזון לרכישה ברשת יש חסד בלמעלה מ – 450,000 ₪ חלוקות שונות לכל חג. מצות, מיץ ענבים, עופות ודגים ומצרכי מזון נוספים.
מתנות לאביונים – בקופת השכונה מידי שנה נאסף בפורים כ-600,000 ₪ המחולקים במזומן בו ביום לידי האביונים 'המהודרים' של השכונה.

חלוקות

מלבושי כבוד – גברים נשים ילדים וילדות אברכים ומעוטי יכולת רוכשים במחיר הקרן ביגוד מכובד ואיכותי לכל עונה ולכל העונה, כאשר קופת השכונה מסבסדת כל עונה בכ30000 ₪ + לוגיסטיקה, עבור 400 משפחות.

חלוקות ומימון כללי – חלוקת עופות ודגים חודשי ל100 משפחות, חלוקת לחם שבועי ל200 משפחות, חלוקת חלות שבועי ל100 משפחות, חלוקת שמיכות בחורף, חלוקת מעילים לילדים, מימון ליציאה לנופש למשפחות הנזקקות ביותר יחד עם ילדיהן משחקי חברה לילדי המשפחות הנזקקות שאין ידם משגת חלוקת ביגוד לקראת החגים בחנויות מותג לנערות בוגרות שלא לקפחן בעיני חברותיהן חלוקת מצרכי מזון מפעם לפעם לעשרות משפחות חלוקת ארגזי מיץ ענבים למשפחות הנזקקות.

חלוקת מוצרים לתושבי השכונה ע"י הקופה גבעת שאול
מכתב בקשה עם חתימות רבנים בקופת גבעת שאול

פעילות נוספת

שונות- ניהול קרנות לעשרות מקרי מצוקה בשכונה ומתן מענה מהיר ויעיל לטיפול בכל מקרה. הכנסת כלה לילדים להורים שלא מסוגלים לדאוג להם, יתומים שנשארו ללא אב/אם משפחות שא' מההורים נפטר ל"ע וזקוקים לתמיכה חודשית גיוס כספים עבור נישואי יתומים.

קרנות- תורמים רבים וקרנות גדולות נסמכות על קופת השכונה לצורך תמיכות בנזקקים תושבי השכונה ובאמצעות קופת השכונה מועברים עשרות ומאות אלפי שקלים בכל השנה לידי המשפחות הנזקקות מהקרנות הללו.