1800-100-960

עלונים ופרסומים

תמונות של אברכים חותמים על תרומה לקופת הצדקה השכונתית
רב חיים קניבסקי זצ"ל ברך את כל התורמים לקופה השכונתית של גבש
רבני כל העדות והחוגים מצטרפים לקריאה לקופה של צדקה גבש
קריאת קודש לגיוס תרומות לקופה השכונתית של גבעת שאול
עלון שחולק למשפחות בקמפיין קופת צדקה גבש
מאמרים בעלון קופת צדקה גבש וקרית משה
רשמית מהכנס של קופה של צדקה גבש וקרית משה
הרה"ג רבי יוסף בן עמרם בכנס התרמה לקופת גבש וקרית משה
הרב הבר בכנס התרמה לקופת השכונה גבעת שאול
הגאון ר' בנימין פינקל בכנס התרמה לתושבי גבעת שאול
דבר רבני הקופה הרב מאיר קוט שליט"א
ברכות של רבני השכונה לקופת השכונה גבעת שאול